ABS

Açılımı, Anti Blok Sistem olan ABS sayesinde araç blokesi ve fren esnasında sarsılma engellenir.

ABS fren sayesinde her bir tekerin dönme performansı sürekli bir şekilde ölçülür ve neticede bir hesaplama birimine iletilir. Bu birim ise lastiklerin dönüş performanslarını karşılaştırıp, eğer tekerlekler arası bir düzen farklılığı var ise, bu faklı olan tekerin bloke etme konusunda tehlike taşıdığını ortaya çıkarır.